Dashboards en Digital Twins

Digital twins en dashboards verbinden data van sensornetwerken met modelresultaten . We visualiseren beide databronnen in dashboards die zowel de actuele toestand van het watersysteem weergeven als toekomstvoorspellingen doen.

De dashboards bieden een handig kaartoverzicht met informatie over de actuele status en tonen drempelwaarden waarmee  maatregelen kunnen worden gestuurd. Daarnaast zijn ook simulaties mogelijk waarbij de effecten van een bepaalde maatregel of actie op de toestand van het waterlichaam zichtbaar worden.

Onze rol

We bouwen digital twins en sensordashboards op voor specifieke sensoren en combineren de sensordata met andere geografische informatie.

We ontwerpen en bouwen (meta)databases om sensorgegevens te verbinden met modelgegevens en andere omgevingsdata. We ontwikkelden  dashboards voor specifieke toepassingen met betrekking tot verzilting, grondwaterbeheer en bodemverontreiniging, en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Beleidsondersteuning voor duurzaam bodembeheer

Grondwaterviewer Kempen

Bodemviewer Kempen

Verzilting in het Belgisch kustgebied

Realtime sensornetwerk voor de Stiemer

Port of Antwerp

Realtime sensornetwerk voor Antwerpse haven

WaterProtect Reporting tool voor monitoring data

Other products and services

Beslissingsondersteuning

Sensoren

Modellen en data-analyse

Dashboards en Digital Twins