Sensornetwerken

De watersector ondergaat een snelle digitalisering door de introductie van sensoren, nieuwe datacommunicatietechnologie en IoT. Zo ontstaan continue datastromen.

Een totaalaanpak van sensornetwerken via databanken tot applicaties en visualisatie biedt waterbeheerders de kans om hun waterbronnen efficiënter te beheren en versterkt een goede dialoog met stakeholders.
 
 

Onze rol

Wij zetten sensornetwerken op en zorgen voor ondersteuning bij de opbouw van de realtime datacommunicatie en de transfer van datastromen naar databases. We maken deze data ook raadpleegbaar voor algoritmen bij het modelleren of voor de visualisatie in dashboards.

 

Modellen en sensoren voor de bescherming van grondwater

Realtime sensornetwerk voor de Stiemer

Verzilting in het Belgisch kustgebied

Port of Antwerp

Sensoren voor waterkwaliteit in Antwerpse haven

Producten en Diensten

Sensoren

Modellen and Data Analyse

Dashboards and Digital Twins

Beslissingsondersteuning