Beslissingsondersteuning

Wetgeving en beleid voor de bescherming van het milieu stimuleren de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en innovatief beleidsondersteunend advies.

Voor de bestrijding van waterschaarste, overstromingen en verontreiniging  is EU-wetgeving, en de omzetting daarvan door de lidstaten,  een belangrijke drijvende kracht voor onze activiteiten.

Onze rol

Op basis van onze expertise in het waterdomein en aangevuld met de resultaten van onze modellen en digitale tools, leveren we hoogwaardig advies aan overheden en industrie.

Voor overheden dient het advies als basis voor de ontwikkeling van nieuwe wetgeving. De industrie ondersteunen we bij het afstemmen van het bedrijfsbeheer op de geldende of toekomstige wetgeving.

Het gaat onder meer over beleidsadvies over verontreinigingen voor overheden en ondersteuning voor de industrie rond het bestrijden van eventuele gevolgen van waterschaarste op hun bedrijfsactiviteiten.

F-Leach voor uitloogrisico's naar grondwater

Beleidsondersteuning voor duurzaam bodembeheer

WaterProtect Planning voor gewasbeschermingsmiddelen

WaterProtect Reporting voor monitoring data

Flood4Cast voor het bepalen van overstromingsrisico's

Verzilting in het Belgisch kustgebied

Port of Antwerp

Sensorennetwerk voor de haven van Antwerpen

Producten en diensten

Modellen en Data-analyse

Dashboards en Digitale Twins

Sensoren