WaterProtect Reporting tool voor ruimtelijke analyse en rapportering van monitoring data

Een efficiënte monitoring en rapportering is  een essentieel onderdeel van het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De WaterProtect Reporting tool wordt door de industrie gebruikt als webtool voor ruimtelijke analyse van monitoringgegevens over gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater. De tool is ideaal voor opvolging en rapportering.

  • Ruimtelijke analyse voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen
  • Visualisatie van gecontroleerde resultaten in oppervlaktewater en grondwater
  • Eenvoudige rapportage door samenvoeging van monitoringgegevens van milieuautoriteiten

De tool visualiseert tijdreeksen, van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, in één geïntegreerd beeld, gebaseerd op de gemonitorde resultaten in oppervlaktewater en grondwater voor een regio of voor een land.

Evaluatie van concentraties
In de WaterProtect Reporting Tool kan men ook de gemeten concentraties vergelijken met door de gebruiker gedefinieerde milieukwaliteitsnormen. Zo kan men statistieken en trendanalyses genereren.

De tool biedt ook een aantal mogelijkheden die helpen bij de interpretatie van de gemeten concentraties. Voor elk meetpunt van oppervlaktewater biedt de tool handige kaarten van het stroomopwaartse stroomgebied en het jaarlijkse landbouwgrondgebruik op perceelsniveau.

België
VITO ontwikkelde de WaterProtect Reporting Tool België in opdracht van een taskforce van de gewasbeschermingsindustrie. Met als doel de monitoringgegevens samen te voegen in een uniforme databank die de mogelijkheid biedt om verplichte rapportering te doen aan de regionale milieuautoriteiten (VMM en DGARNE)  

De tool biedt een beveiligde toegang tot de monitoringgegevens voor de houder van de stoffenregistratie (gewasbeschermingsindustrie) via een beveiligde login.

Rapportage
De tool genereert ook pdf-rapporten voor een land, een regio of een specifieke locatie waarvoor de data beschikbaar zijn. De rapporten bevatten statistieken en grafieken van de monitoringgegevens, een trendanalyse en informatie over het landgebruik en eventuele overschrijdingen van de kwaliteitsnormen.

 

Image removed.