Realtime sensornetwerk en expertenadvies voor de Stiemer in Genk

Stadsuitbreiding en overstorten van het rioolsysteem hebben een grote impact op de waterkwaliteit van de Stiemer in Genk. Om de werking van het watersysteem beter te begrijpen en gerichte oplossingen te vinden, brengen we de waterkwaliteit gedetailleerd in kaart via een meetnetwerk met sensoren. Een vakkundige interpretatie door onze experten stelt ons in staat om gericht advies te geven aan de lokale overheden.

  • Sensoren meten temperatuur, waterpeil, elektrische geleidbaarheid en zuurstofgehalte van het water
  • Data zorgen voor gericht expertenadvies over de aanpak van vervuiling door overstorten en het herstel van het watersysteem en de biodiversiteit in de Stiemervallei
  • Data van sensornetwerk worden eenvoudig gevisualiseerd op een toegankelijke website

 

De sensoren werden op specifiek gekozen plaatsen aangebracht en meten temperatuur, waterpeil, geleidbaarheid en zuurstofgehalte van het water in de Stiemer. De in realtime beschikbare sensordata maken een permanente opvolging mogelijk. Deze gegevens worden aangevuld met handmatige staalnames.

Dankzij al deze parameters en de slimme interpretatie door VITO's waterexperten brengen we de impact van onder andere vervuiling door riooloverstorten gedetailleerd in kaart. Zo adviseren we lokale overheden bij het uitwerken van een gerichte aanpak voor het herstel van het natuurlijk watersysteem en de biodiversiteit in de Stiemervallei.

Burgerwetenschapsproject Stiemerlab

VITO’s rol kadert in het burgerwetenschapsproject Stiemerlab. Het onderhoud van de sensoren en het nemen van waterstalen gebeurt doo enthousiaste burgers.

Het monitoringgebied strekt zich uit van de bronzone in Waterschei tot het natuurgebied De Maten. Langsheen dit traject van de Stiemer is een netwerk van sensoren opgesteld en zijn op verschillende plaatsen waterstalen genomen die vervolgens geanalyseerd werden door projectpartner UHasselt. 

De bekomen resultaten worden gevisualiseerd en op een toegankelijke manier publiek gemaakt via een website voor het brede publiek. Zo kunnen de burgers de waterkwaliteit mee opvolgen, wat bijdraagt tot de betrokkenheid en een verhoogde bewustwording rond waterkwaliteit.

Het Stiemerlab-project toont dus de kracht van digitaal waterbeheer als onderdeel van een goed onderbouwd masterplan voor de Stiemervallei gekoppeld aan sensibilisering naar de lokale bevolking.

Stiemerlab: meetresultaten

Bekijk de meetresultaten op de website van het burgerwetenschapsproject Stiemerlab.

Stiemerlab meetresultaten