Grondwaterviewer Kempen

De grondwaterviewer zorgt voor een makkelijkere opvolging van de concentraties zware metalen in het grondwater in de regio Kempen, en dat zowel in ruimte als in tijd. De data in de tool zijn zowel door OVAM verzamelde gegevens als metingen afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
 

Meerdere presentatiemogelijkheden
De viewer maakt alle relevante data beschikbaar en makkelijk raadpleegbaar. De concentratiemetingen kunnen via de applicatie in verschillende verwerkte vormen voorgesteld worden:
•    Samenvattende kaarten
•    Grafieken
•    Trendgrafieken: de evolutie van de situatie in een gebied (verbetering, status quo of verslechtering)


Kaderrichtlijn Water
De grondwaterviewer Kempen laat ook toe om voor een geselecteerde periode de statusbeoordeling van de waterlichamen in overeenstemming met de kaderrichtlijn water (KRW) weer te geven. Dat maakt het een handige tool voor opvolging en voor gebruik in het overleg met onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Grondwaterviewer Kempen
Grondwaterviewer Kempen_putgrafiek
Grondwaterviewer Kempen_trendgrafiek