Digital Water Services

Onze digitale watertools en -diensten dragen bij tot een beter beheer van onze watervoorraden en de bewaking van de water- en bodemkwaliteit.

Producten en diensten

Sensornetwerken
 

Advies en begeleiding bij het opzetten van sensornetwerken en de verwerking van datastromen

Modellen en Data-analyse

Inzicht in het watersysteem voor een beter waterbeheer

Dashboards en
Digital Twins

Sensordata en modelresultaten gevisualiseerd in dashboards

Beslissingsondersteuning
 

Expertenadvies voor overheden en industrie

Digitale Watertools

VITO’s digitale water tools ondersteunen een duurzaam beheer van onze waterbronnen en bodem. 

Uitdagingen

Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en landbouw zetten onze watersystemen en bodem zwaar onder druk. Inzicht in de werking van deze watersystemen is cruciaal voor goed beheer en aanpassing. 

Deze uitdagingen staan centraal bij de ontwikkeling van onze diensten en tools:

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is een van de grootste uitdagingen in dichtbevolkte gebieden.

Water Quality

Droogte en waterschaarste

Klimaatverandering leidt tot een verhoogd risico op droogte en waterschaarste.

Stedelijke hydrologie

Door de klimaatverandering en verstedelijking neemt het risico van overstromingen toe in gebieden waar veel mensen wonen.

Bodem en grondwaterbeheer

Grondwater is een waardevolle waterbron die steeds meer onder druk komt te staan door droogte en verontreiniging.

Laat je inspireren door onze portfolio

Sensorennetwerk voor de haven van Antwerpen

De waterbronnen van bedrijven in de haven van Antwerpen staan onder toenemende druk door de klimaatverandering. Een sensorennetwerk voor realtime opvolging en de bijhorende data-analyse maken een gerichter operationeel beheer en betere afstemming tussen de verschillende actoren mogelijk.

Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

De WaterProtect Planning Tool zorgt voor betrouwbaar en gedetailleerd advies om de impact van gewasbeschermingsmiddelen op het lokale milieu te beperken en te voldoen aan de Europese wetgeving.

Duurzaam bodembeheer in Vlaanderen

Een  gezonde bodem is van onschatbare waarde. VITO fungeert als de officiële instelling voor beleidsadvies rond bodemvervuiling en sanering in Vlaanderen.

Realtime sensornetwerk voor de Stiemer in Genk

Stadsuitbreiding en de overstorten van het rioolsysteem hebben een grote impact op de waterkwaliteit van de Stiemer in Genk.