Modellen en Data-analyse

Modellering en data-analyse zijn cruciaal om het gedrag van het watersysteem te begrijpen en beslissingen inzake waterbeheer beter te onderbouwen.

Zo kunnen we ook de effecten van menselijke activiteiten en de klimaatverandering op het watersysteem voorspellen en scenario-analyses uitvoeren. Onze modellen zorgen ook voor een maximale valorisatie van sensordata.

Onze rol

We ontwikkelen algoritmen voor de analyse van data afkomstig van sensornetwerken. Met behulp van machine learning technieken classificeren we de gegevens, doen we kwaliteitscontroles en maken we voorspellingen voor het watersysteem.

Voor bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterbeheer maken we gebruik van mechanistische of procesgebaseerde modellen. Wij doen ook onderzoek naar de koppeling van machine learning technologie met mechanistische modellen in zogenaamde hybride modellen.

Bescherming van onze grondwatervoorraden

Flood4Cast voor het bepalen van overstromingsrisico's

Verzilting in het Belgisch kustgebied

F-Leach voor uitloogrisico's naar grondwater

Port of Antwerp

Waterkwaliteitsopvolging in de haven van Antwerpen

Producten en diensten

Beslissingsondersteuning

Dashboards en Digital Twins

Sensoren

Modellen en Data-analyse