Bodemviewer Kempen

De bodemviewer vereenvoudigt de evaluatie van nieuwe metingen van zware metalen in de bodem. Hij wordt gebruikt door de Vlaamse Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) en zal in de toekomst ook beschikbaar gesteld worden aan bodemsaneringsdeskundigen.

Concreet maakt de bodemviewer het makkelijker om bij nieuwe bodemonderzoeken na te gaan hoe de recente meetwaarden zich verhouden tot eerdere metingen en te verwachten concentraties in de omgeving. Door gebruik te maken van deze tool kan men de evaluaties uniformiseren. 

De tool vereenvoudigt daarnaast het overzicht op de door OVAM verzamelde concentratiedata.

Image removed.
 

Grondwaterviewer Kempen

Grondwaterviewer Kempen

Beleidsondersteuning voor een duurzaam bodembeheer en een effectieve sanering in Vlaanderen

Beleidsondersteuning voor een duurzaam bodembeheer