F-Leach tool beoordeelt uitloogrisico verontreinigende stoffen naar grondwater en voorspelt bodemkwaliteit

Puntbronnen van verontreiniging kunnen ons grond- en oppervlaktewater langdurig vervuilen. F-Leach is een  softwaretool om de risico’s te beoordelen en vast te stellen welke locaties potentieel gevoelig zijn voor de uitloging van verontreinigende stoffen naar het grondwater. Al sinds 2010 is F-Leach de officiële beoordelingstool van de Vlaamse overheid.

  • Procesgebaseerd model dat sorptie en afbraak in de bodem beschouwt
  • Volgt bron-pad-receptor logica
  • Snelle en robuuste berekeningen voor effecten op het grondwater
  • Voorspelt de evolutie van de bodemkwaliteit
  • F-Leach is sinds 2010 de officiële tool voor uitloogrisico's van bodemverontreinigende stoffen in Vlaanderen

Verontreiniging door puntbronnen
Om de lange termijn verontreinigingsrisico's van puntbronverontreiniging voor grond- en oppervlaktewater in kaart te brengen, is het belangrijk de uitloging van opgeloste stoffen uit de onverzadigde zone van de bodem te kunnen kwantificeren. 

Het procesgebaseerde model F-Leach biedt betrouwbare berekeningen en maakt het mogelijk om aan te duiden welke sites potentieel gevoelig zijn voor de uitloging van verontreinigende stoffen naar het grondwater.
 

Methodologie
F-Leach biedt een gestructureerde screeningmethode die bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap van de berekening wordt uitgevoerd op basis van beperkte informatie. Elke volgende stap vereist meer locatie-specifieke informatie, waardoor een meer verfijnde risico-inschatting voor grondwaterverontreiniging kan worden bepaald.
 

Gefaseerde aanpak
In een eerste fase berekent de software een drempelwaarde voor elke locatie op basis van beperkte informatie. Zo worden niet-kwetsbare locaties in een vroeg stadium aangeduid uitgesloten voor verdere berekeningen.

Voor locaties die in een eerste fase niet vrijgesteld worden, voert de software een bron-pad-receptor analyse uit. Daarbij wordt de concentratie in het grondwater berekend, rekening houdend met de afstand tot het grondwater en de afbraak van de beschouwde stof (tijdens het transport naar het grondwater. 

Zo kan de gebruiker de verwachte concentratieniveaus in het grondwater beoordelen en tevens het tijdsbestek van het uitloogproces opvolgen.
 

Verscheidenheid aan stoffen
F-LEACH behandelt momenteel het transport van opgeloste stoffen zoals metalen, PAK's, gechloreerde oplosmiddelen en aromatische verbindingen. Ook andere stoffen kunnen worden beoordeeld als de fysisch-chemische eigenschappen bekend zijn.