Sensoren

Sensorennetwerk voor de haven van Antwerpen en het Albertkanaal

Realtime sensornetwerk en expertenadvies voor de Stiemer in Genk

Verzilting in het Belgisch kustgebied

Modellen en sensornetwerken voor de bescherming van onze grondwatervoorraden