Bodem en grondwaterbeheer

WaterProtect Planningtool voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Beleidsondersteuning voor een duurzaam bodembeheer en effectieve sanering in Vlaanderen

F-Leach tool beoordeelt uitloogrisico verontreinigende stoffen naar grondwater en voorspelt bodemkwaliteit

WaterProtect Reporting tool voor ruimtelijke analyse en rapportering van monitoring data

Modellen en sensornetwerken voor de bescherming van onze grondwatervoorraden