Droogte/Waterschaarste

Sensorennetwerk voor de haven van Antwerpen en het Albertkanaal

Verzilting in het Belgisch kustgebied

Modellen en sensornetwerken voor de bescherming van onze grondwatervoorraden