Bodemviewer vereenvoudigt evaluatie noodzaak bijkomend onderzoek van vastgestelde bodemverontreiniging in de Kempen

De bodem in de Kempen is diffuus verontreinigd door de historische uitstoot van zink en cadmium van non-ferro industrieën. Het is daarom niet steeds eenvoudig om bij bodemonderzoeken te kunnen bepalen of verhoogde concentraties aan zware metalen in bodem en/of grondwater het gevolg zijn van de historische belasting dan wel van voormalige of recente perceelsgebonden activiteiten. VITO ontwikkelde in samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) een leidraad en handige webapplicatie die gebruikt kan worden als evaluatietool. Deze tool wordt nu door OVAM ter beschikking gesteld van erkende bodemsaneringsdeskundigen.
 

De web-gebaseerde evaluatietool of ‘bodemviewer’ is een nuttig hulpmiddel om bij de uitvoering van bodemonderzoeken (in het kader van het bodemdecreet) verhoogde zware metaalconcentraties in bodem en/of grondwater al dan niet te kunnen linken aan de historisch verhoogde achtergrondconcentraties.
 

Statistische evaluatie

De ‘bodemviewer’ geeft een overzicht van waargenomen concentraties aan arseen (As), cadmium (Cd), Lood (Pb) en Zink (Zn) in bodem en/of grondwater. Een statistische evaluatie met behulp van boxplots, referentiekaarten en beschikbare perceelsgebonden data bepaalt de noodzaak voor bijkomend onderzoek naar zware metaalverontreinigingen aangetroffen op risico-gronden gelegen binnen de “wijde omgeving (9-km contour)” van de (voormalige) smelters Balen-Overpelt.

Meer informatie vind je op de website van OVAM.